Højby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-253

Fredningsnr.
282421

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-21, 20. Fritstående dyssekammer uden overligger, af kamret er på plads NØ-endesten og SØ-langside. Kamret 1,75 x 0,80 m. NMI: Fritstående dyssekammer uden overligger, orienteret NØ-SV. At dømme efter terrainet oprindelig del af en langdysse. Af kam- meret er på plads den NØ. endesten og SØ. langside, der består af 2 sten. Af NV. langside er den NØ. sidesten på plads, li- gesom den SV. synes at være det. Den SV. endesten ses ikke. Mod SV er en stor ret flad sten, muligvis er det SV-endesten. Kamrets læ. 1,75 m , br. 0,80 m. Omkring kammeret og inden i det en del marksten. Disse marksten bør for størstedelens ved- kommende først flyttes når museet restaurerer og undersøger dyssen, hvilket bør gøres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod Ø. paa Lodden ligger en 130' l. 37' br. og 2-3 Al. høj Jordhøj, der skal have været omsat med Sten som en Langdysse; den sidste Randsten borttoges 1859. Den har paa Midten baaret et Gravkammer, der skal være blevet ryddet i Slutningen af forrige Aarhundrede. Højens Retning er N.V.-S.Ø.; den kaldes "Stenbakken". Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer uden Overligger, orienteret NØ-SV. At dømme efter Terrainet oprindelig Del af en Langdysse. Af Kammeret er paa Plads den NØ Endesten og SØ Langside, der bestaar af 2 Sten. Af NV Langside er den NØ Sidesten paa Plads, ligesom den SV synes at være det. Den SV Endesten ses ikke. Mod SV er en stor ret flad Sten, muligvis er det SV Endesten. Kamrets Læ. 1,75 m Br. 0,80 m. Omkring Kammeret og inden i det en Del Marksten. Disse Marksten bør for størstedelens Vedkommende først flyttes naar Museet restaurerer og undersøger Dyssen, hvilket bør gøres.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer NNØ-SSV. 1,1 x 2,3 x 1,7 m. To sten i hver langside, en i NNØ-gavlen. En stor flad sten hviler skråt op ad den sydligste sten i kammeret. Ingen dæksten, sprængningshul i gavlstenen. Stor gammel hyld i kammeret, roser i omkring kammeret. Ingen høj. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)