Brynshøv
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-260

Fredningsnr.
282420

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-21, 20. Tingl.: 25/9 1874, gdr. Peder Andersen. Afmærkn.: MS 1907, L.Lassen. Høj, "Brynshøj", 5 x 30 m. Noget afgravet og aftrampet i nord- siden. Græsgroet. Toppen velbevaret. Et par randsten ses ved sydfoden. NMI: Høj, "Brynshøj" 5 x 30 m. På vestsiden går fra fod til top en flad tilgroet ca. 3 m. bred afgravning. Nordsiden noget af- trampet af kreaturer, nu dog tilgroet. Bevokset med enkelte gamle højstammede buske. Iøvrigt græsgroet. Smuk og anseelig høj, kun ringe beskadiget. Således er toppen ganske velbevaret. Et par mindre randsten ses ved sydfoden.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af Høje ligger eller for største Delens Vedkommende have Følgende ligget paa Lodden: 5) N. for "Stenbakken"[sb.253]; en anselig 8-10 Al. høj Gravhøj "Brynshøv" kaldet. den er ved Foden 254' i Omkreds og kan spores omsat med Sten. den er fuldstændig bevaret, saa nær som at den viser svage Spor til fordums Gravninger i vestre og søndre Side. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Brynshøj" 5 x 30 m. Paa Vestsiden gaar fra Fod til Top en flad tilgroet ca, 3 m. bred Afgravning. Nordsiden noget aftrampet af Kreaturer, nu dog tilgroet. Bevoxet med enkelte gamle højstammede Buske. Iøvrigt græsgroet. Smuk og anselig Høj og kun ringe beskadiget. Saaledes er Toppen ganske velbevaret. Et Par mindre Randsten ses ved Sydfoden.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 556/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 556/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Brynshøj". 4,2 x 25 m. Stor høj med ret stejle sider. Ret overgroet med træer og buske. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med god udsigt. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)