Højby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-269

Fredningsnr.
282422

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,5 x 21 m. Lidt ujævn i top og sider, men iøvrig vel- bevaret. Beplantet med fyr og enkelte løvtræer. I plantage.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakkerne mod Ø. paa Lodden ligge følgende Høje: 1) paa Kobakken, temmelig lille; Fylden er Bakkegrus. Den er engang bleven gjennemgravet fra N.Ø.-S.V. uden at Noget er fundet. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 21 m. Lidt ujævn i Top og Sider, men iøvrigt velbevaret. Beplantet med Fyr og enkelte Løvtræer. I Plantage.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på bakkekam. 1,6 x 1,5 m. Toppen lidt ujævn. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra syd
oversigt, set fra nord
Foto, oversigt