Højby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-270

Fredningsnr.
282424

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Køn og ret velbevaret lille høj. Nogen sten ses i overfladen. Bevokset med fyr. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakkerne mod Ø. paa Lodden ligge følgende Høje: 2) S. f. frg.[sb.269] - heri er fundet en Urne med Ben. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m. Køn og ret velbevaret lille Høj. Nogen Sten ses i Overfladen. Bevoxet med Fyr. I Plantage.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille høj på bakkeryg. 1,2 x 12 m. Enkelte randsten ses. Noget overgroet. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)