Højby
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-287

Fredningsnr.
282419

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1906, gdr. Hans Lauritz Nielsen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Langdysse, 34 x 7 m. Udgravet kammer med gang. Kamret 2,17 x 1,50 m, dannet af 5 bæresten med en anselig dæksten. Mod SØ en kort gang 1,55 x 0,30 m med en sten for hver side. Mod NØ 15 randsten (12 v.), NV 2 (v.), SV 19 (14 v.), SØ 2 (v.). Bev. med græs og lidt buske. NMI: Langdysse, 34 m. lang i NV-SØ, 7 m. bred. Nær den sydøstre ende et udgravet kammer med gang. Kamret sekskantet 2,17 m. langt i NØ-SV, 1,50 m. bredt dannet af 5 høje bæresten, hvorover en anseelig dæksten med enkelte skålformede for- dybninger. Mod SØ en kort gang 1,55 m lang og ca. 0,30 m bred med en sten for hver side (den SSØ sten noget afsprængt). Mod NNØ 15 randsten (deraf 3 stående, resten væltet). Mod NV 2 (væltede) mod SV 19 (deraf 5 stående resten væltet) og mod SØ 2 (væltede). På 2 steder tværrækker af sten henover dyssen (henholdsvis 3 og 5 sten). Bevokset med græs og lidt buske.
Undersøgelsehistorie  (14)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær en Mose mod S.Ø. omgivet af Banker ligger en Langdysse i Retningen N.V.-S.Ø. Den er c. 103' lang (47'+56' idet den mulig er afdelt ved en Række Sten) 21' br. Af Randstene har den oprindelig haft c. 15 ved den nordøstre, c. 20 ved den sydvestre, samt 3 Endestene ved hver Ende. De fleste ere nu omvæltede; enkelte bortførte (se medfl. Grundplan). Nærmest den s.ø. Ende ligger en mindre Gangbygning. Kammeret er 6'6" l., 4'4" i største Bredde, 3'8" br. i ydre, 3'6" i indre Ende. I Dækstenens ikke aldeles flade Overside ses 5-6 spredte halvkugleformede Fordybninger. Gangen, der vender lige mod S.Ø. er 4'6" l. 22" br. 20" i Aabn. mod Gravkammeret. Denne Langdysse er fredlyst ved Loddens Overgang til Selvejendom. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 34 m. lang i NV-SØ, 7 m. bred. Nær den sydøstre Ende et udgravet Kammer med Gang. Kamret sexkantet 2,17 m langt i NØ-SV, 1,50 m. bredt dannet af 5 høje Bæresten, hvorover en anselig Dæksten med enkelte skaalformede Fordybninger. Mod SØ en kort Gang 1,55 m. lang og ca. 0,30 m. bred med en Sten for hver Side (den SSØ Sten noget afsprængt). Mod NNØ 15 Randsten (deraf 3 staaende, Resten væltet). Mod NV 2 (væltede) mod SV 19 (deraf 5 staaende Resten væltet) og mod SØ 2 (væltede). Paa 2 Steder Tværrækker af Sten henover Dyssen (henholdsvis 3 og 5 Sten). Bevoxet med Græs og lidt Buske.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5068/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 skåltegn på dækstenen. 2 grupper af store sten på midten og NV-enden af højen kan måske høre til yderligere kamre.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. 1,6 x 42,0 x 12,0 m. VV-SØ. Randsten NV 3; NØ 13; SØ 3; SV 11,; Kammer (jordfrit) af 5 bæresten og 1 dæksten; På dækstenen ses mindst 3 skålformede fordybninger. Gang mod SV af 2 sidesten. En gruppe store sten mod NV på højen kan høre til endnu et kammer. Det samme gælder et par store sten midt på højen. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 0
Holbæk Museum

1998 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: G.3005/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1585
Odsherreds Museum
Undersøgelse i forbindelse med nedgravning til gasledning. Traceét ligger kun få meter fra foden af sb. 287, men her sås ingen anlæg. (Lok. 9). En stor jordfast sten iagttoges (Lok. 10). Ved en efterfølgende kontrol sås en stor nedgravning udfor den vestlige side af sb. 287. Nedgravningens funktion er uvis.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)