Højby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-284

Fredningsnr.
28247

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Søbakken" 3,5 x 22 m. I top et 1,5 m dybt tilgroet hul. Top samt vest, syd og østsiden en del afgravet, alt dog tilgroet. I SV-siden ses 5 store randsten. I NV-siden ses 2 randsten. Bev. med græs og buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Søbakken N. for Gaarden ligger en stor, fornemmelig af Sten opdynget Høj, omsat med ret anselige Stene. Den er meget beskadiget. Flinterupbakken - maaske rettest Flintehøvsbakken er Navnet paa en Banke Ø. f. Gaarden. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Søbakken" 3,5 x 22 m. I Toppen et 1,5 m. dybt tilgroet Hul. Top samt Vest, Syd og Østsiden en Del afgravet, alt dog tilgroet. I SV Siden ses 5 store Randsten. I NV Siden ses 2 Randsten. Bevoxet med Græs og Buske. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj. Helt overgroet med krat. Dimensioner og beskrivelse fra fredningskartoteket: Høj, "Søbakken", 3,5 x 22 m. I top et 1,5 m. dybt tilgroet hul. Top samt vest-, syd- og østsiden en del afgravet; alt dog tilgroet. I SV-siden ses 5 store randsten. I NV-siden ses 2 randsten. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)