Højby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-288

Fredningsnr.
282429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj 3,20 x 20 m. Heri dyssekammer af 5 stenblokke og 1 tær- skelsten mod SØ. Fra samme side udgår en gang af høje svære sten, 2 i hver side og 1 tærskelsten. Hverken kammer eller gang har dæksten. Kamret udgravet før 1910. Kamrets størrel- se ca. 1,80 x 1,60, dybde 1,50 m. En del afgravet. NMI: Høj, 3,20 x 20 m., heri et sekskantet dyssekammer sat af 5 væl- dige stenblokke og en tærskelsten mod SØ. Fra samme side udgår en gang sat af høje svære sten, 2 i hver side; ,mellem de 2 y- derste en lav tærskelsten, nu væltet. Hverken over kammer eller gang er der dæksten. Kammeret udgravet før 1910. Kammerets stør- relse ca. 1,80 (SØ-NV) x 1,60 m., dets dybde 1,5 m. Gangens længde godt 2 m., dens bredde ca. 0,60 m., dens højde 1,10 m. Mod NV er højen stærkt afgravet og står med delvis utilgroet skrænt, hvori ses en del koltninger. Opad denne side er dynget en større mængde marksten. Vestsiden en del afgravet og står med indtil et par meter delvis tilgroet skrænt. I højsiden mod SV og S og SØ ses en del randsten, særlig smuk i syd, hvor de er stab- let i 2 lag. Højen, der kun ligger få meter fra landevejen bør restaureres, da dyssekammeret er et anseeligt mindesmærke. I løbet af et års tid lovede ejeren at fjerne stenbunkerne.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1) Tæt ved Hovedlandevejen; en anselig, stenomsat Gravhøj. Stenkredsen er dobbelt: to Rækker ovenpaa hinanden; maaske er der en enkelt udenom denne. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1916 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 283/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Odsherreds Museum afgav i 1916 en sten med skåltegn omgivet af en kredsformet figur til Nationalmuseet imod til gengæld at få en kopi af samme sten. Helleristningsstenen er fundet på en bakke, "Ræberne", i Øster Højby, men det præcise fundsted kendes ikke.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,20 x 20 m., heri et sexkantet Dyssekammer sat af 5 vældige Stenblokke og en Tærskelsten mod SØ. Fra samme Side udgaar en Gang sat af høje svære Sten, 2 i hver Side; mellem de 2 yderste en lav Tærskelsten, nu væltet. Hverken over Kammer eller Gang er der Dæksten. Kammeret udgravet før 1910. Kammerets Størrelse ca. 1,80 (SØ-NV) x 1,60 m., dets Dybde 1,5 m. Gangens Længde godt 2 m., dens Bredde ca. 0,60 m., dens Højde 1,10 m. Mod NV er Højen stærkt afgravet og staar med delvis utilgroet Skrænt, hvori ses en Del Koltringer. Opad denne Side er dynget en større Mængde Marksten. Vestsiden en Del afgravet og staar med indtil et Par Meter delvis tilgroet Skrænt. I Højsiden mod SV og S og SØ ses en Del Randsten, særlig smukt i Syd, hvor de er stablet i 2 Lag. Højen, der kun ligger faa Meter fra Landevejen bør restaureres, da Dyssekammeret er et anseligt Mindesmærke. I løbet af et Aars Tid lovede Ejeren af fjerne Stenbunkerne.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med dyssekammer. 3,2 x 20 m. Nogle randsten ses mod øst. Stejle sider. Udgravet dyssekammer af 5 sidesten, Ca. 1,8 x 1,6 m. 1,5 m. dybt. Mod sydøst en tærskelsten. Herfra udgår en gang af 2 sidesten i hver side, samt en tærskelsten. Vildkirsebær og andet i kammeret. Ligger tæt ved vej; kan blive seværdig ved pleje og adgang. Stærkt overgroet; dimensioner overtaget fra fredningsbeskrivelsen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)