Højby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-290

Fredningsnr.
282428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj 3,10 x 20 m. I toppen mindre tilgroet nedgravning. Øst- siden noget afgravet men tilgroet. Højfoden afgravet noget hele vejen rundt, dog tilgroet. Mod Ø og SØ ses ialt 7 rand- sten. NMI: (Efter sigende har Johs. Glob gravet i den og været dybt nede.)
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3)- overpløjet paa Siderne, ret anselig. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1923 Privat udgravning
Journal nr.: 110/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Del af bronzesav, ragekniv, dobbeltknap og syl fundet sammen med brændte ben i en stendynge i højen. [Fra Johannes Globs samling] [NB Måske fra denne høj, smgl. sb. 291 og 300. Genstandene skulle iflg. pro. være fundet i den mellemste af tre høje].Dertil kommer B11095-96 der stammer fra et urnefund i den sydligste høj (sb. 290)

1923 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 110/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,10 x 20 m. I Toppen en mindre tilgroet Nedgravning. Østsiden noget afgravet, men tilgroet. Højfoden afgravet noget hele Vejen rundt, dog tilgroet. Mod Ø og SØ ses ialt 7 Randsten. (Efter Sigende har Johs. Glob gravet i den og været dybt nede.)

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 3,1 x 16 m. Toppen lidt affladet. Gammel flad afgravning på østsiden. Foden synes afgravet i gammel tid hele vejen rundt. Ældre stentrappe mod vest. 8 randsten ses mod nord og øst. Rævegang mod syd. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)