Højby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-291

Fredningsnr.
282427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj 3,70 x 18 m. I toppen et stort krater næsten tilgroet og ca. 2 m dybt. Af østsiden er vel bortgravet ca. 10 m, her- ved er en stor sten, der ligner en overligger kommen til syne. Henkastet på vestre side ligger en anden stor sten, der ligeledes ligner en overligger, den er antagelig taget op fra topkrateret. Af højens sydside er bortgravet et par meter, beskadigelsen nu bevokset. På højen græs, lyng og et par buske. NMI: Udgravet af Johs. Glob.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4)- en mindre Høj, hvis Fod er beskadiget ved Pløjning. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1923 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 110/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Privat udgravning
Journal nr.: 110/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
B 11091-94: Ragekniv, pincet, pilespids og dobbeltknap fundet sammen med brændte ben i en lille stendynge i højen. [Måske fra dette sb.nr. Ifølge protokollen er oldsagerne fundet i den nordligste af tre høje nær Helenehøj, smgl. sb. 290 og 300]. B 11101-06: Bronzesav, Ragekniv, Pilespids, syl og 2 dobbeltknapper. [Ikke et samlet fund, oldsagerne skulle være fundet i urner i den nordligste og mellemste af de tre høje på J.Larsens jord nær Helenehøj = sb.291 og 300 ?].

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,70 x 18 m. I Toppen et stort Krater næsten tilgroet og ca. 2 m. dybt. Af Østsiden er vel bortgravet ca. 10 m., herved er en stor Sten, der ligner en Overligger, kommen til Syne. Henkastet paa vestre Side ligger an anden stor Sten, der ligeledes ligner en Overligger, den er antagelig taget op fra Topkrateret. Af Højens Sydside er bortgravet et Par Meter, Beskadigelsen nu bevoxet. Paa Højen Græs, Lyng og et Par Buske. Udgravet af Johs. Glob.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 3,4 x 18 m. Stejlt afgravede sider (tilgroede), især mod øst. I toppen et gammelt krater, ca. 1 m. dybt, tilgroet. Vest herfor en dynge hovedstore sten, samt en stor flad sten, ca. 1,2 x 1,2 m.. En anden stor sten stikker frem i østsiden nær toppen, muligvis ligger den i jord, der er kastet ud fra krateret. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)