Helenehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-293

Fredningsnr.
282426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,25 x 30 m. Toppen affladet og med en stor ca. 0.75 m dyb tilgroet forsænkning, der fortsætter ned ad det meste af østre side, også her tilgroet. I vestenden et større til- groet ca. 0,5 m dybt hul. Højfoden iøvrigt afgravet hele ve- jen rundt og står med tilgroede skrænter på indtil 1,80 m. Af randsten ses 4 mod NV. Græs og lyngklædt med lidt fyr og bu- ske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
6)- ret anselig; store Randstene. Kartoffelkjælder har været anlagt mod S.Ø. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,25 x 30 m. Toppen affladet og med en stor ca. 0,75 m. dyb tilgroet Forsænkning, der fortsætter nedad det meste af østre Side, ogsaa her tilgroet. I Vestenden et større tilgroet ca. 0,50 m dybt Hul. Højfoden iøvrigt afgravet hele Vejen rundt og staar med tilgroede Skrænter paa indtil 1,80 m. Af Randsten ses 4 mod NV. Græs-Lyngklædt med lidt Fyr og Buske. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 3,2 x 25 m. 5 randsten ses mod nordvest; muligvis en mod nordøst. Gammel flad afgravning i jorden og mod sydøst; I øvrigt står højen med stejle, delvis nøgne sider (gamle skader). Højen skal være udgravet af en kunstmaler fra København i den første del af dette århundrede. På vestsiden af højen ligger brædder o.lign. fra en sammenfalden hule. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)