Trundholm Mose
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-322

Fredningsnr.
282313

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1920 - 1929 e.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/10 1922, landbrugsministeriet. Afmærkn.: En mærkesten af særlig form er opstillet juni 1925 af insp. H. Kjær. Findestedet for Solvognen fra Trundholm.
Undersøgelsehistorie  (19)
1902 Registrering af knoglemateriale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1902 Genstand givet til museum
Journal nr.: 587/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved den første pløjning af dette område i Trundholm Mose blev Solvognens forskellige dele fundet inden for en alens afstand fra hinanden. Finderen, opsynsmand Frederik Willumsen, regnede med, at det var et stykke legetøj, og hans søn fik hesten at lege med, mens det øvrige blev lagt på loftet. Da naboen, skovkasserer West, efter nogle dages forløb fik det enestående fund at se, blev det anmeldt til Nationalmuset.

1902 Museal udgravning
Journal nr.: 587/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved den efterfølgende udgravning fandtes flere stykker af hjulene og af solskivens guldbelægning.

1902 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 587/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 587/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opstilling af mærkesten på fundstedet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Findestedet for Solvognen fra Trundholm.

1941 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 327/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oplysning fra 1929 om "en lille mand", der skulle have siddet på hesten.

1952 Museal besigtigelse
Journal nr.: 860/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besøg på stedet for at afklare, om der skulle være fundet en "rytter" sammen med Solvognen, hvilket ikke kunne bekræftes.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 143/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forespørgsel fra finderens familie om at få kopier af sagens dokumenter.

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1608/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oplysning om den gamle mindestens forfald og efterfølgende opstilling af en ny, skabt af billedhuggeren Johannes Hansen. Den nye mindesten afsløredes 5. august 1962.

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 541/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af guldbliksfragmenter og prøver af lerkærnen i magasin (mus.nr. B7703a-B7703b).

1967 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 486/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1967 modtog Nationalmuseet oplysning om, at der på et tidspunkt før ca. 1885 skulle være fundet en guldhest og en guldvogn i nærheden af Solvognens findested. Et besøg på stedet gav intet resultat, da de pågældende folk var døde.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
27/5-1983, AXB : Findestedet for solvognen. MS ikke fundet på grund af oversvømmelse på stedet. Nov.1985, MB : Stedet atter besigtiget af J.Bekmose. Stenen ikke genfundet. Eksakt lokalisering svær p.g.a. mere end mandshøje siv samt et stort vandhul (dam). Arkivforskning i nationalmuseet gav ved hånden af ny sten på nuværende plads ved landevejen.. Her opsat i 1962 med museets accept. Sagen vedr. den gamle sten er under udredning. 6/2-1986, MLB : Mærkesten over findestedet for solvognen fra Trundholm. Stenen, der skal være 1,2 m.høj, ragede 38 cm. op over den tilfrosne moseoverflade. Bredde 23 x 30 m. Toppen hugget lidt spids med 4 facetflader. På stenens ene side er indhugget et hjulkors og på dens anden side årstallet 1902. Se Tegning.. Stenen står i en meget våd del af mosen. Adgang efter henvendelse til lodsejer er tinglyst "når det kan ske uden skade for bevoksningen på den omkring liggende jord." Ca. 22 m. ØNØ for stenen er gravet en andedam (ikke § 53) ---- Foto SVH fra Ø, V og ovenfra.

1996 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1996 Privat detektorbrug
Journal nr.: 7917/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved eftersøgning med metaldetektor fandtes et brudstykke af Solvognens hjul.

1998 Museal udgravning
Journal nr.: 7917/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved en udgravning i efteråret 1998 fremkom yderligere 19 stykker af Solvognens hjul.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)