Vildmosen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100112-45

Fredningsnr.
081213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, dækket af tørv.
Undersøgelsehistorie  (7)
1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Tørvebrinken ses en Høj, der har været helt overgroet af Mosen; den er 2/3 x 11 M. Tørven over den er 1/2 M. t., men sammensunket. Højen ligger paa eller nær Sandbunden; ca. det halve ligger fremme, idet Tørven er afgravet. I Midten ses 12 Sten i en Runding, 3 1/2-4 M. br., mulig Centralgraven. Jvf. Fot. Pl. 2.

1911 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, dækket af Tørv.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Irregulær, græsklædt høj i kratskovsbevoksning i mose.

Litteraturhenvisninger  (0)