Barnehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030406-2

Fredningsnr.
30238

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/7 1892, gdmand Niels Rasmussen. Dipl. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj, "Baunehøj", 5 x 25 m. Afskåret langs nordre side, af- gravet i Ø. Forsænkning i top. Græsklædt med buske i ager. NB: Højen har fejlagtigt været kaldt Barnehøj p.g.a. fejllæsing fra berejserlommebogen fra 1941.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øverst paa en Bakke ligger en i Toppen svagt fordybet Høi, "Barnehøi", 16' høi, 80' i Tværmaal; langs den nordre Side er Høien noget afskaaren af et fortløbende Skjeldige; i den øverste Side er den lidt afgravet. Fredlyst ved Decl. thingl. den 8/7 1892. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Barnehøj", 5 x 25 m. Afskaaret langs nordre Side, afgravet i Ø. Forsænkning i Top. Græsklædt med Buske i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Baunehøj. Højen ligger i skel, ret tilgroet med lavt buskads, beskrivelse vanskelig, ret stejl side mod N, lille top med lav fordybning, tilgroet. Mål antagelig 4,5 x 22 x 25 m i Ø-V lig retning. I toppen er der nedrammet en mindre pæl med rød maling ******** midlertidigt målepunkt? Det meste af højen findes S for skeldige. Der findes enkelte dyregange, ræv? Den ligger ret højt i terræn med skråning ned mod SV-S. Omtrent 15 m mod NØ er en højning (overpløjet høj?), og ca 300 m længere mod NØ (overpløjet høj, delvist skåret af mergelgrav, på 4-cm kort også kaldt Baunehøj (ikke fredet)). Omtrent 300 m til offentlig vej. Kunne ved pleje blive ***. Ejer på berejserskema. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, ret velbevaret høj, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet- Fin beliggenhed med vid udsigt.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)