Svendsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030406-24

Fredningsnr.
302313

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/ 1892, Købt. Afmærkn.: MS 1907, af lodsejeren efter anvisning af L. Lassen. Høj, "Svendsbjerg", 2,75 x 15 m. Top affladet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høi Banke ligger en i Toppen noget affladet, men iøvrigt velbevaret Høi, "Svendsbjerg" kaldet, 9' høi, 50' i Tværm. Fra den nordøstre Side af Høien fører en lille Sti op til dennes Top. Fredlyst ved Decl. thingl. d. 29/7 1892. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Svendsbjerg", 2,75 x 15 m. Top affladet. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Svendsbjerg. Højen måler ca. 2,3x15x15 m, med svagt uregelmæssige sider (tilgroede) og en helt flad top. I kanten ses en randstenskæde. Der vokser enkelte større tjørnebuske i højsiden og vildroser. Ialt 57 sten in situ (flere oven- og nedenfor.) antagelig sek. placerert - næsten intakt randstenskæde. Højen var noget afsvedet p.g.a. halmafbrænding og der var pløjet for tæt på højfod hist og her. Jeg fandt 1 øksefragment af en tyknakket, uslebet flintøkse, lagde det om bag fredningsstenen. Fragmentet lå ca 0,5 m fra højfod mod Ø. Bad ejer holde bedre pløjeafstand fremover, han var interesseret i at plante i et ca 2 m bredt bælte om højen for at beskytte højfod og vildtpleje, jeg vil fraråde det, da der er et flot udsyn til høj og stenkredsen nu. Sagde til ham at det var forbudt at plante (§53). Højen ligger ca 300 m fra offentlig vej. Højt i terrænet med vidt udsyn. højen kunne blive endnu pænere, bla. hvis randsstenkæden blev restaureret. Ejer: se 3023.12 ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret stor høj, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)