Brunsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030406-17

Fredningsnr.
302310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Brunsbjerg", 4,5 x 24 m. Affladet i toppen afpløjet ved foden i Ø og SØ. I sydsiden en stor sten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høi, "Brunsbjerg", 18' høi, 80' i Tværm. I Toppen er Høien svagt affladet, ligesom den er lidt afpløiet ved Foden mod SØ og Ø. I dens søndre Side sees en meget stor Sten. (Forgjæves Fredningsforsøg). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brunsbjerg", 4,5 x 24 m. Affladet i Toppen, afpløjet ved Foden i Ø. og SØ. I Sydsiden en stor Sten. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Parkering: mindre bus Brunsbjerg (på 4-cm kort er 3023-11 betegnet Brunsbjerg). Stor, velbevaret høj, der ligger på en lille bakke, synes større og måltagning vanskelig, 5 x 28 x 28 m. Ret lille, forholdsvis flad top, hvor der er et mindre jernrør i en cementplade. Der er en ret stejl side mod V, uden vegetation, under mindre buskagtigt træ. Omtrent 0,5 m over højfod mod S ligger en større sten, antagelig nedvæltet (dæk?)sten. Den ligger ca 150 m fra offentlig vej, ret højt i terræn, nær andre fortidsminder. Angående paragaf 53 er stuehuset moderniseret, ikke flere bygninger, end det fremgår af 4-cm kortet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, højt i terræn, nær andre høje. Ejeropl. på skema. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, flot høj med vid udsigt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)