Brunshø
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030406-18

Fredningsnr.
30239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 22 m. Den østre side er delvis bortgravet. Her sid- der to større sten. Græsklædt, delvis træbevokset i ager. Matr.nr. 12i: Høj i skel til matr.nr. 12 a. Se denne.
Undersøgelsehistorie  (10)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Skjellet mellem nævnte to Marklodder findes en stærkt Ødelagt Høi, ligeledes "Brunshøi" kaldet, nu ca. 15' høi, 70' i Tværm. Den østre del af Høien er væsentlig bortskaaret, hvorved to meget store Sten ere komne til Syne omtrent ved Bunden (muligvis Kammersten). I Toppen er Høien affladet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 22 m.; den østre Side er delvis bortgravet. Her sidder to større Sten. Græsklædt, delvis træbevokset i Ager.

1944 Privat opsamling
Journal nr.: 575/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Genstand givet til museum
Journal nr.: 575/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her skal sejlen A 40403 være funden (flintsegl).

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bør påtales: der er ? ved. Parkering: mindre bus. Høj. Noget uregelmæssig høj, mål ca 3 x 22 x 22 m med en ret stejl side mod Ø og en dige******** mod V. Den ligger omtrent midt i skeldige/ brink, der ikke går over højen. I kanten af højen er en del bevoksning, toppen er med græs. Der ses 2 større stentoppe med Ø, retning N-S, afstand ca 2,5 m. Mod SV stejl brink uden vegetation. Jættestue? Omtrent 4-5 m fra højfod mod S er der plantet et stykke med graner og fyr. alder ca 5 år? V for skel. Ikke påtalt, men har gjort ejer opmærksom på par. 53, har fået disp. til 3023-12. Stykket med granbeplantning følger omtrent højens bredde ned mod vejsvinget. Der ligger en gummislange på højen, glemte at bede om at få den fjernet (mod V). Der er en sti op ad højsiden mod Ø og enkelte dyregange. Kunne ved pleje blive ***. Den ligger omtrent 50 m fra offentlig vej, på skråning i bakket terræn nær andre høje - vidt udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, i bakket terræn, nær andre høje. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. skilt mangler tekst.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)