Vildmosen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100112-68

Fredningsnr.
081212

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 0812-12, 3, 2 Tingl.: 3/12 1925 og 2/12 1926 (Hofjægermesterinde Fanny Skeel, Birkelse) Afmærkn.: MS (1926, Hans Kjær) Høj, 2/3 x 9 m. 53 mindre randsten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Mod Vest, ved Vejen fra Mosefogden nordefter.) Høj, 2/3-3/4 m. h., 7-8 m br., med Stenrand, delvis 2 Sæt Sten udenfor hinanden, 1/2-2/3 m store, kantsatte, med ca. 1/2 m synligt. Flad foroven dannet af den forudkendte, engagtige Jord. Over den dels [?], dels er ca 1/2 m Tørv, gennem hvilket den tegner sig. Ca. 1/3 mod Øst er fremdraget.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2/3 x 9 m.; 53 mindre Randsten.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lyngklædt høj kratbevokset areal i Store Vildmose.

Litteraturhenvisninger  (0)