Rævhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030409-22

Fredningsnr.
27221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Rævhøj" 5 x 55 m, har oprindelig vel været ca. 10 m længere mod NØ. Her står højen med stejl ubevokset skrænt på ca. 2 m i højden. Den øverste kalot af højen græsklædt. har vist været under plov. Opad siderne er nu kornmark. Trods dyrkningen bør denne høj fredes, hvis det er en grav- høj. Rævegrave. NMI: "Rævehøj"...................kornmark. I den åbne skrænt mod NØ ses en god halv meter under markoverfladen en større strandrullet sten og jorden tyder heller ikke på, at højen er en naturlig bakkedannelse. .......................gravhøj. Den virker anseelig. der har været mange rævegrave i højen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NV for Snekkebjerg ligger "Rævhøj" en anselig noget aflang Høj, der hæver sig meget pludselig op af det flade Terrainligesom dog dens Form tyder paa, at den er en naturlig Dannelse saaledes skal ogsaa dens Fyld vidne om det samme. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Rævehøj" 5 x 55 m. har oprindelig vel været ca. 10 m. længere mod NØ. Her staar Højen med afgravet, stejl ubevokset Skrænt paa ca. 2 m. i Højden. Den øverste Kalot af Højen græsklædt, har vist været under Plov. Opad Siderne er nu Kornmark. I den aabne Skrænt mod NØ ses en god halv Meter under Markoverfladen en større strandrullet Sten og Jorden tyder heller ikke paa, at Højen er en naturlig Bakkedannelsen. Trods dyrkningen bør denne Høj fredes, hvis det er en Gravhøj. Den virker anseelig. Der har været mange Rævegrave i Højen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rævehøj" 6,5 x 60 x 35 m. Aflang banke, orienteret NØ-SV. Ved foden gamle afgravninger mod NØ og NV nu helt tilgroede. Jævn overgang til det omgi- vende flade land. - Er det et oldtidsminde, eller en geologisk dannelse? Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)