Sodehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-2

Fredningsnr.
28251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Saadehøj", "Sodehøj", "Saanehøj", 4 x 20 m. Toppen flad. Toppen flad. Fra SV-foden sti til toppen. Lidt afgravet. I ager. NMI: Høj "Sådehøj", "Sodehøj", Saanehøj" 4 x 20 m. Toppen flad. Fra SV højfod fører en smal, kun lidt i højsiden fordybet sti til toppen. Lidt af nordsidens nedre høj- fod i sin tid afgravet, men nu tilgoet, og der dyrkes lidt for tæt til denne side samt mod vest. Græsgroet med enkelte små buske. I ager. Talte med ejeren, der lovede ikke at pløje for tæt til højen i fremtiden.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig Høj "Saadehøj" ell. Sodehøj kaldet; noget planeret i Toppen, men forøvrigt vel bevaret. Fredet som Lodsmærke. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1932 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 430/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 430/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Saadehøj" "Sodehøj" "Saanehøj" 4 x 20 m. Toppen flad. Fra SV Højfod fører en smal, kun lidt i Højsiden fordybet Sti til Toppen. Lidt af Nordsidens nedre Højfod i sin Tid afgravet, men nu tilgroet, og der dyrkes lidt for tæt til denne Side samt mod Vest. Græsgroet med enkelte smaa Buske. I Ager. Talte med Ejeren, der lovede ikke at pløje for tæt til Højen i Fremtiden.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 3,7 x 20 m. "Sådehøj"; "Sodehøj"; "Sånehøj". Stor høj med flad top, ca.7 m i diameter. Ret stejle sider, der mod nord, vest og syd står med åbne skred. Antagelig på grund af kreaturer. Marken omkring højen er nu tilsået med korn; pløjningen går mod nord og øst ca.1 m op over højfoden / det nedskredne materiale. Man må kræve at pløjegrænsen mod nord og øst flyttes mindst en meter ud, og at højen ved fremtidig græsning holdes forsvarligt hegnet. Måske bør 5.kt sørge for en vis restaurering. Bruger 1983: Ole Nielsen, Nakke Bygade 2, 4500 Nykøbing S Ejer: Flemming Knud Nielsen, Knudskovparken 54 a, 4300 Holbæk. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)