Nakke
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-19

Fredningsnr.
282459

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-57 til 2824-64. Høj, 2 x 20 m. Toppen noget affladet og her er lavet en "dysseopsætning" af 4 sten. Lynggroet med gran, fyr og lidt buske. I hedestykke. NMI: Høj 2 x 20 m. Toppen noget affladet og her lavet en "Dysseopsætning" af 4 sten. I sydsiden er gravet et 5 m bredt skår ind i højen, hvorved højsiden er bortgra- vet i indtil 2 m's dybde. Alt dog tilgroet. Omkring denne gravning er som "pryd" sat en halvcirkel af stør- re sten. Lynggroet med gran, fyr og lidt buske. I hede- stykke. Udgravet af Johs. Glob.
Undersøgelsehistorie  (11)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og paa Lynglodderne V. herfor [sb14] paa et lavt Højdedrag langs Stranden, ligger en Række af 10 mindre, lyngklædte Høje, næsten af samme Størrelse, en enkelt synes at være af oval Grundform. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1920 Privat opsamling
Journal nr.: 0
Holbæk Museum

1920 Museal besigtigelse
Journal nr.: 0
Holbæk Museum

1920 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 0
Holbæk Museum

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 20 m. Toppen noget affladet og her lavet en "Dysseopsætning" af 4 Sten. I Sydsiden er gravet et 5 m. bredt Skaar ind i Højen, hvorved Højsiden er bortgravet i indtil 2 m's Dybde. Alt dog tilgroet. Omkring denne Gravning er som "Pryd" sat en Halvcirkel af større Sten. Lynggroet med Gran, Fyr og lidt Buske. I Hedestykke. Udgravet af Johs. Glob.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,8 x 20 m. Udgravet af Johannes Glob ca. 1920. Herfra stammer et indhak i sydsiden. Efter udgravningen blev højen udformet som stenhøj med lille dysse på toppen, en del sten på top og sydside stammer herfra. Nordøstlige højrod skæres af vej. Sommerhus mellem 2824.59 og 2824.60 TEGNING af genstande: fundet i en urne i toppen af højen. Urnen siden gået til. En anden urne skal være sat tilbage i højen. Genstande opbevares hos ejeren, Jørgen Danielsen. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5069/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet af J. Glob. To urner, den ene med kniv og dobbeltknap.

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5069/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)