Riishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-14

Fredningsnr.
282464

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Rishøj", 3,5 x 28 m. En del afgravninger. Højen tæt be- vokset med buske, så den er umulig at bese nærmere. I ager. NMI: Høj "Riishøj" 3,5 x 28 m. Større afgravning af SØ top og side. Iøvrigt er højen så tæt bevokset med buske, at den er umulig at bese nærmere. Busk- og græsgroet. I ager mod strandskrænt. Anseeligt mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Stranden ligger en anselig noget beskadiget Høj. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Riishøj" 3,5 x 28 m. Større Afgravning af SØ Top og Side. Iøvrigt er Højen saa tæt bevokset med Buske, at den er umulig at bese nærmere. Busk- og græsgroet. I Ager mod Strandskrænt. Anseeligt Mindesmærke.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rishøj". 3,2 x 25 m. Stor høj. Uregelmæssig overflade (udgravet af Johs. Glob omkring 1920) Rævegrav i vestsiden. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)