Nakke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-15

Fredningsnr.
282463

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,5 x 12 m. Forskellige mindre nedgravninger i top. Høj- siden noget ujævn. Lynggroet i hedestykke.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og paa Lynglodderne V. herfor [sb14] paa et lavt Højdedrag langs Stranden, ligger en Række af 10 mindre, lyngklædte Høje, næsten af samme Størrelse, en enkelt synes at være af oval Grundform. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 12 m. Forskellige mindre, tilgroede Nedgravninger i Top. Højsiden i det hele taget noget ujævn og noget udflydende mod Syd. Lynggroet i Hedestykke.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj. 0,4 x 12 m. Uregelmæssige, gamle nedgravninger i toppen. Bevoksning: 1983: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NV
Foto, oversigt