Nakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-18

Fredningsnr.
282460

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-57 til 2824-64. Høj, 0,5 x 10 m. Mindre delvis tilgroet nedgravning. Iøv- rigt velbevaret. Lynggroet i hedestykke. NMI: Udgravet af Johs. Glob.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og paa Lynglodderne V. herfor [sb14] paa et lavt Højdedrag langs Stranden, ligger en Række af 10 mindre, lyngklædte Høje, næsten af samme Størrelse, en enkelt synes at være af oval Grundform. Bevoksning: 1983: Lyng

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,5 x 10 m. Mindre og delvis tilgroet. Af- og vel Nedgravning i Top. Iøvrig velbevaret. Lynggroet Hedestykke. Udgravet af Johs. Glob.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, toppen lidt uregelmæssig (antagelig udgravet af Johs. Glob). Sommerhus mellem 2824.59 og 2824.60. Bevoksning: 1983: Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)