Nakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-20

Fredningsnr.
282458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-57 til 2824-64. Matr.: ændret fra 14a til 14z. Høj 2 x 20 x 23 m. I toppen mod øst et hul, ikke tilkastet og ikke tilgroet. I fortsættelse af dette hul har der vest- ud været et lignende nu noget ufuldstændig tilkastet og til- groet hul, således at det oprindelige hul har været ca. 8 m langt i Ø-V. Bevokset med lyng, græs og buske. I hedestykke. NMI: Udgravet af Johs. Glob.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og paa Lynglodderne V. herfor [sb14] paa et lavt Højdedrag langs Stranden, ligger en Række af 10 mindre, lyngklædte Høje, næsten af samme Størrelse, en enkelt synes at være af oval Grundform. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 20 m. (N-S) x 23 (Ø-V). I Toppen mod Øst et Hul, ikke tilkastet og ikke tilgroet. I Fortsættelse af dette Hul har der vestud været et lignende, nu noget ufuldstændigt tilkastet og tilgroet Hul, saaledes at det oprindelige Hul har været ca. 8 m. langt i Ø-V. Bevoxet med Lyng, Græs og Buske. I Hedestykke. Udgravet af Johs. Glob.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2,1 x 20 x 18 m. Gamle, tilgroede nedgravninger i toppen (udgravet af Johs. Glob ca.1920) Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)