Nakke
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-21

Fredningsnr.
282457

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-57 til 2824-64. Matr.: Ændret fra 14a til 14r. Høj, 2 x 20 m. I toppen et større hul, nu tilgroet; nogen rævegrave og ujævnheder mod øst. Græs og lyngbevokset. Ved sydsiden og lidt udenfor ses en halv snes større sten, an- tagelig randsten, de fleste på sekundær plads. I hedestykke. NMI:....mod øst. Iøvrig er højsiden noget vanskelig at se for kratbevoksning. Græs ............ Udgravet af Johs. Glob.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og paa Lynglodderne V. herfor [sb14] paa et lavt Højdedrag langs Stranden, ligger en Række af 10 mindre, lyngklædte Høje, næsten af samme Størrelse, en enkelt synes at være af oval Grundform. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 20 m. I Toppen et større Hul, nu tilgroet. Nogen Rævegrave og ujævnheder mod Øst. Iøvrig er Højsiden noget vanskelig at se for Kratbevoksning. Endvidere er Højen bevoxet med Græs og Lyng. Ved Sydfoden og lidt udenfor ses en en halv Snes større Sten, antagelig Randsten, de fleste paa sekundær Plads. - I Hedestykeke. Udgravet af Johs. Glob.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj.Tilgroet hul i toppen. Stier er slidt i overfladen. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)