Nakke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-23

Fredningsnr.
282456

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,7 x 20 m. Den sydlige del er oprindelig, over den nordlige del er påført jord og andet materiale. Omkr. højen har været randsten, der blev fjernede da ejerens hus blev bygget. Østsiden en del afgravet. Bevokset med græs og gran. I granplantning.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og paa Lynglodderne V. herfor [sb14] paa et lavt Højdedrag langs Stranden, ligger en Række af 10 mindre, lyngklædte Høje, næsten af samme Størrelse, en enkelt synes at være af oval Grundform. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,7 x 20 m. Den sydlige Del er oprindelig, over den nordlige Del er paaført Jord og andet Materiale. Omkring Højen har været Randsten, der blev fjernet, da Ejerens Hus blev bygget. Østsiden en Del afgravet. Bevoxet med Græs og Gran. I Granplantning.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,6 x 14 m. Toppen let affladet. Nogle småhuse umiddelbart sydvest for højen er bygget mellem 1937 og 1950. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra nord
oversigt, set fra syd
oversigt, set fra SV
Foto, oversigt