Nakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-24

Fredningsnr.
282454

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 11 m. Består tilsyneladende hovedsaglig af håndsten dynget sammen. Bevokset med lidt græs og grantræer. I lille granplantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og paa Lynglodderne V. herfor [sb14] paa et lavt Højdedrag langs Stranden, ligger en Række af 10 mindre, lyngklædte Høje, næsten af samme Størrelse, en enkelt synes at være af oval Grundform. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,8 x 11 m. Bestaar tilsyneladende hovedsagelig af Haandsten dynget sammen. Bevoxet med lidt Græs og Grantræer. I lille Beplantning.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, dækket med brombær. Træhegn over sydlige højfod. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)