Nakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-25

Fredningsnr.
282455

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. I toppen to større huller indtil ca. 1 m dybe. Den opkastede jord ligger som volde omkring hullerne, alt dog tilgroet. Iøvrigt har højen afgravninger mod S og NØ, dog tilgroet. Bevokset med lyng, græs og buske. Matr.nr. 14h: Høj i skel til matr.nr. 14a. Se denne. NMI: Udgravet af Johs. Glob.
Undersøgelsehistorie  (5)
1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 18 m. I Toppen to større Huller indtil ca. 1 m dybe. Den opkastede Jord ligger som Volde omkring Hullerne, alt dog tilgroet. Iøvrigt har Højen afgravninger mod S og NØ, dog tilgroet. Bevoxet med Lyng, Græs og Buske. Udgravet af Johs. Glob.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Toppen ujævn efter gamle gravninger (Johannes Glob). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)