Nakke
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-29

Fredningsnr.
282453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 22 m. I toppen en tilgroet nedgravning. På siden en afgravning. 4 randsten ses på plads og 3 andre noget forskudt mod vest og nær østre højfod endnu 2 randsten. Højen beklædt med enebærbuske. I lyng. NMI: Høj 1,6 x 22 m. I toppen en tilgroet nedgravning ca. 7 m lang og 1-4 m bred og indtil 0,60 m dyb. På SØ-siden en 8 m lang og 3 m bred og indtil 0,4 m dyb afgravning. Herved er 0,60 m under højtoppen fremkommet en krans af større sten samt en del håndstore sten. Lidt over SV højfod ses 4 randsten på plads og godt 1 m længere mod vest ligger 3 andre noget forskudt fra deres op- rindelige plads. Nær østre højfod ses 2 randsten. Hø- jen lyngklædt med lidt enebærbuske. I udyrket lynggro- et stykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Stranden har ligget 4 mindre Høje (vist svarende til dem paa Matr. Nr. 14 [sb 15-24]) i en Række fra N-S. Paa den søndre nær [sb 29] ere de alle nedpløjede. Der er fundet Urner med brændte Ben i dem, nogle omsatte med Sten, heri laa enkelte Smaadele af Bronce; i en var en lille stensat Kiste med brændte Ben. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,6 x 22 m. I Toppen en tilgroet Nedgravning ca. 7 m. lang og 1-4 m. bred og indtil 0,60 m. dyb. Paa SØ Siden en 8 m. lang og 3 m. bred og indtil 0,4 m. dyb Afgravning. Herved er 0,60 m. under Højtoppen fremkommet en Krans af større Sten samt en Del haandstore Sten. Lidt over SV Højfod ses 4 Randsten paa Plads og godt 1 m. længer mod Vest ligger 3 andre noget forskudt fra deres oprindelige Plads. Nær østre Højfod ses 2 Randsten. Højen lyngklædt med lidt Enebærbuske. I udyrket lynggroet Stykke.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,5 x 18 m. I toppen en gammel, tilgroet nedgravning. På toppen en ældre træbænk, også gamle afgravninger i siderne noget overgroet; de randsten, der nævnes i fredningsbeskrivelsen, ses ikke. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)