Nakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-32

Fredningsnr.
282451

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 38 m. Top og et stykke ned ad sydsiden affladet, dog tilgroet. Enkelte steder på højen og særlig mod nord ses sten af indtil mandsløft. Lyngklædt i udyrket lynggroet styk- ke. NMI: Høj 1,6 x 38 m. Top og et stykke ned ad sydsiden affla- det, dog tilgroet. På vestsiden er fra fod til top et ca. 1,5 m bredt, græsklædt stykke med uregelmæssig hvælvet overflade, antagelig en gammel tilkastet grav- ning. Enkelte steder på højen og særlig mod nord ses sten af indtil mandsløft. Lyngklædt i udyrket lynggro- et stykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Stranden har ligget 4 mindre Høje (vist svarende til dem paa Matr. Nr. 14 [sb 15-24]) i en Række fra N-S. Paa den søndre nær [sb 29] ere de alle nedpløjede. Der er fundet Urner med brændte Ben i dem, nogle omsatte med Sten, heri laa enkelte Smaadele af Bronce; i en var en lille stensat Kiste med brændte Ben. Bevoksning: 1983: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,6 x 38 m. Top og et Stykke ned ad Sydsiden affladet, dog tilgroet. Paa Vestsiden er fra Fod til Top et ca. 1,5 m. bredt, græsklædt Stykke med uregelmæssig hvælvet Overflade, antagelig en gammel tilkastet Gravning. Enkelte Steder paa Højen og særlig mod Nord ses Sten af indtil Mandsløft. Lyngklædt i udyrket lynggroet Stykke.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bred, udflydende høj med affladet top. 1,6 x 28 x 25 m. Et lidet benyttet, græsklædt vejspor går over toppen. Bevoksning: 1983: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)