Brændtebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-40

Fredningsnr.
282450

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Brændtebjerg" 3 x 21 m. Top og sider affladet. Græsgroet med enkelte buske. I ager. NMI: Høj "Brændtebjerg" 3 x 21 m. Top og siden affladet. Af nordsiden er en del bortgravet efter sigende af Johs. Glob, der vilde have gravet højen ud, men måtte opgive det, da han blev uens med ejeren. Alle gravninger til- groet og ingen større skade sket. Græsgroet med enkel- te buske. I ager. Køn høj, der præsenterer sig smukt set fra vejen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bræntebjerg" er en anselig Gravhøj, der i fordums Dage er set paa røde Pæle og Troldene i lystig Dans under den. Der er gravet i dens Top og i Siden, hvorved en Urne med brændte Ben skal være fundet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Brændtebjerg 3 x 21 m. Top og Sider affladet. Af Nordsiden er en Del bortgravet efter Sigende af Johs. Glob, der vilde have gravet Højen ud, men maatte opgive det, da han blev uens med Ejeren. Alle Gravninger tilgroet og ingen større Skade sket. Græsgroet med enkelte Buske. I Ager. Køn Høj, der præsenterer sig smukt set fra Vejen.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Brentebjerg". 3,5 x 22 x 20 m. Stor høj med flad top , ca.7 m. i diameter. Ret stejle sider, især mod nord hvor der ses en del sten i højsiden. Lige nordvest for højen en gammel bunke marksten (mosgroede). I sydsiden en rævegrav, hvis ydre del er gravet ekstra ud med spade. Mod sydøst en lille, gammel nedgravning, ca.2 x 2 m., helt tilgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med fin udsigt. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)