Barnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-44

Fredningsnr.
27255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
1941: Højvrag. Udgravet ved et stort tophul, nu tilgroet. Ejerens søn fortæller, at der er fundet en spydspids af bronze. Græsgroet med lidt buske. I ager. 1986: Høj, 1,2 x 16 m. Største højde mod Ø. I centrum et stort meterdybt hul. I sydlige og vestlige højsider 3 mindre huller. I hullernes sider ses pakning af mindre sten. I et hul i V desuden nogle flade ca. 0,5 m store sten.
Undersøgelsehistorie  (13)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Bortgravning af Barnehøj er i den østre Side fundet 3 stensatte Gravkamre af- som det siges c. 2 1/2 Al. Længde og 2 Al. Bredde - hvert dækket med 1 stor Sten, oven paa var 2-3 Læs Haandstene sammenhobede. I Kisterne fandtes brændte Ben. - N. for kamrene traf man en stensat Grund af denne Form [skitse] c. 8' Bred. Bevoksning: 1986: Løvkrat

1923 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundet sl. Stenøkse og Bronzesværd, aflev. til Maleren Joh. Glob.

1923 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højvrag "Barnehøj". Udgravet ved et stort Tophul, nu tilgroet. Ejerens Søn fortalte, at der er fundet en Spydspids af Bronze. Græsgroet med lidt Buske. I Ager.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, største højde mod ø. Diam. svær at måle p.g.a. meget tæt bevoksning. I centrum et stort, meterdybt hul, med ca. 4 m. diam. I hullets side ses pakning af 0,1-0,3 m. store stene. Der er flere rævegrave i hullet. I sydlige højside et mindre hul, også med synlige sten, diam. ca.1,5 m. Ca.1 m. v. for centralhullet er yderligere 2 nedgravninger, næsten til højbund, begge med ovennævnte stenpakning. I det sydlige hul ses desuden nogle flade, ca. 0,5 m. store stene, fra kiste ? Dette hul har ca. 3 m. diam. Højen er meget tæt bevokset med stikkende buske og træer. den ligger en i lille lund, der iøvrigt er beplantet med bjergfyr og noget gran, ca. 30 år gamle. * Sagsbehandlerkommentarer * Bør tinglyses, ikke så meget p.g.a. landskabelige værdier, men fordi den trods alt resterer temmelig store dele af højen. SVH - fotos - 1986, isat AXB's berejserfotos 1983. Bevoksning: 1986: Løvkrat

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2969
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
HØJ 1,2 x 16 m. Største højde mod Ø. I centrum et stort meterdybt hul. I sydlige og vestlige højsider 3 mindre huller. I hullernes sider ses pakning af mindre sten. I et hul i V desuden nogle flade ca. 0,5 m store sten.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2969
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)