Birkenshøv

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-49

Fredningsnr.
27252

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,4 x 24 m. Højen stærkt forgravet fra alle sider. Stærkt tilgroet med buske. Ligger i udyrket område og grænser mod syd til dyrket mark.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NV. for Gaarden ligger en mindre, ret vel bevaret Høj "Birkenshøv" eller "Eskeløkkehøv" kaldet; bevoxet med Tjørn. Ild er set brænde paa den. Højen er fredet som Lodsmærke. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,4 x 2,4 m. Højen stærkt afgravet fra alle Sider, saa nu blot er en Slags Midterknot, der staar tilbage. Stærkt tilgroet med Buske. Ligger i udyrket Område og grænser mod Syd til dyrket Mark.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med uregelmæssig og forgravet overflade, især mod syd, hvor kanterne er meget stejle. En del sten ses i overfladen, kun gamle skader. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra nord
oversigt, set fra NØ
Foto, oversigt