Hesselø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
030410-64

Fredningsnr.
24241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Fiskebod, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1956 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomter efter fiskerboder, formentlig middelalderlige.

2005 Museal restaurering
Journal nr.: 2003-2123-0230
Kulturstyrelsen
Ved forberedelserne til anlæg af en ny start- og landingsbane var en del af hytte- eller bodetomterne på Hesseløs nordvestpynt i 2002/2003 blevet planeret i en 20 m bred bræmme. Af 34 hustomter var 25 helt eller delvist blevet udjævnet. De intakte tomter ses i terænnet som fordybninger, hvis kant består af en vold; anlæggene er typisk omkring 11-12 m lange og 7-8 m brede med en største højdeforskel mellem bund og voldkrone på op til 70 cm. Princippet ved reetableringen var at fjerne den fyld, som ved planeringen var skubbet ned i tomternes bund, og lægge den op som markering af de udjævnede volde.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

Litteraturhenvisninger  (0)