Ø. Hjermeslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-6

Fredningsnr.
081215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 30 m. Toppen afgravet og med store sænkninger. Mod V og S større afgravninger af siden. Alt dog tilgroet. Græs- grangroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 75' i Diam. 9' h., med mange store Gravninger.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bred Høj, 2,5 M. h. Hele Toppen i 9-10 M. Br. er indsænket. ca. 1 M. med dybere Huller. Noget afgravet paa Siderne. I Plantage.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 30 m. Toppen afgravet og med store Sænkninger. Mod V og S større Afgravninger af Siden. Alt dog tilgroet. Græs- grangroet i Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fladagtig, stærkt forgravet i nåletræsbevokset agerholm.

Litteraturhenvisninger  (0)