Ø. Mejlsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-8

Fredningsnr.
081216

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1908, gdr. P. Pedersen og Laurits Krogsgaard Diplom til begge. Høj, 4 x 22 m. Midt over højen et skeldige. Foden afgravet. Græs- og grangroet. Matr.nr. 26d: Høj i skel til matr.nr. 25a af Ø. Hjermitslev.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 60' i Diam. 12' h; over Midten er der opfört et Skjeldige og paa begge Sider af dette en Grav.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,0 M. h., 24 M. br. Fod afgravet; over Højen gaar et Skeldige med Grøften. V. Halvdel beplantet. Fredlyst 1908.

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 22 m. Midt over Højen et Skeldige. Foden afgravet. Græs grangroet.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i i skel mellem agre. Dige løber henover højen. Bevokset af enkelte nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)