Hanghøi
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030411-1

Fredningsnr.
302231

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/12 1909, pastor Alfred Jensen; fredningen appro- beret af Sjællands Stiftsøvrighed. Høj, "Hanghøj", 4 x 23 m. Vestre side afgravet og afpløjet. Grøft fra SØ til top. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Præstegaardsmarken findes en ret anselig Høi "Hanghøi" eller "Hangahøi", ca. 15' høj og 90' i Tværm.; affladet i Toppen og delvis bevoxet med Tjørn. To dybt indskaarne Gange føre fra Høiens Fod til dens Top. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hanghøj", 4 x 23 m. Vestre Side afgravet og afpløjet. Grøft fra SØ. til Top. Træbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Større høj "Hanghøj". Fra top og mod SØ ses en 1 m bred og ca 20 cm dyb nu tilvokset grøft. Vestre side af højen er lidt afgravet. En stor og 1 mindre rævegrav ses mod SØ. Ældre bunke med marksten ses på højen. Mål: 4x23x21,6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Større høj, hvorfra der er en god udsigt mod Vejrhøj, over Sejrøbugten og Lammefjorden. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin høj med vid udsigt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)