Tinghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030411-3

Fredningsnr.
302314

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/7 1892, højskoleforstander E. Trier. Afmærkn.: MS 1907, lieutn. Lassen. Høj, "Thinghøj", 3,5 x 18 m. Sti fra SV-siden til toppen. Græsklædt med buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppen af en høi Banke ligger en foroven noget affladet, men iøvrigt velbevaret Høi, "Tinghøi" kaldet, 7' høi, 60' i Tværmaal; beplantet med Tjørn. Mindesmærket er i nyere Tid udbedret paa flere Steder, hvor der fandtes Gravninger. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Thinghøj", 3,5 x 18 m. Sti fra SV.-Siden til Toppen. Græsklædt med Buske i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Thinghøj/Tinghøj. Stor høj, der syner større end tidligere beskrevet, ligger på høj bakke, mål ca 4x22x22 m(?), med diffus højfod, god pløjeafstand. Den er ret tæt bevokset med buske med ret lige grene og mindre stiagtige områder er bevokset med græs. En sti med delvist afslidt vegetation (i ældre lav kløft) fører til toppen fra NV. Der står en større sten (mål ved basis ca 0,7x0,7, ca 1,1 m høj) ved højfod, lige Ø for den omtalte sti, sikkert sekundær placering. På toppen ses en eroderet betonpæl, næsten dækket af græs. Omtrent 100 m mod S er en grusvej til et større træhus, ca 300 m til offentlig (grusvej). Højen ligger meget højt i terræn, nær skråning ned mod N. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget flot høj med vid udsigt.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)