Starreklit

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030411-20

Fredningsnr.
302225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 20 m, afgravet ved foden, forgravet i toppen. Træ- bevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Sammenstødspunktet mellem to Diger ligger en for Foden noget afgravet Høi, bevoxet med tjørn og Hassel, ca. 12' høi, 70-80' i Tværm. En Sneglegang fører fra Mindesmærkets Fod op til dets Top. Muligvis enkelte Randsten. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m., afgravet ved Foden, forgravet i Toppen. Træbevokset i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, afgravet ved foden. Firkantet sænkning ses i toppen. Sti snor sig i sneglegang op ad den SV-lige side omkring toppen og ned mod nordvest. Højen ligger på kant af skrænt op til skov. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra nord
oversigt, set fra NV
2547 oversigt