Starreklit

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030411-24

Fredningsnr.
302226

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, 12 m l, 5 m br, 0,75 m h. Randsten: mod N 2 (1 v), mod S 7 (2 v), mod Ø 1. I midten ses to sten, hvoraf den ene muligt dækker over et kammer. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en afgravet og noget forstyrret Langdysse, 38' lang i Retn. Ø-V, 15' bred og ca. 2' høi. Af Kamret ses intet Spor, med mindre da en midt paa Dyssen henliggende, flad Sten skal være en omvæltet Bæresten. Kun faa Randsten ere nu tilstede; for den nordre Side findes 2 (den ene udvæltet), for den søndre 7 (deraf 2 udvæltede), for den østre Ende 1 og for den vestre 1 (væltet). Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12 m. l., 5 m. br., 0,75 m. h. Randsten: Mod N. 2 (1 væltet); mod S. 7 (2 væltede); mod Ø. 1. I Midten ses to Sten, hvoraf det ene muligt dækker over et Kammer. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med højrest (0,9m høj). Ca Ø-V orienteret. Lidt oppe på langhøjens sydside står 5 randsten + 1 væltet. Af øvrige randsten taltes: 1 mod vest 2 mod nord 1 mod øst. På toppen af højen ses 2 større sten der kan stamme fra kammer. Længde/bredde afviger fra tinglysningsteksten. Det kan skyldes at dimensionerne ved denne besigtigelse er målt fra højfoden. Disp. til grisesti overholdt. Mål: 1,5x16,1x9 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra VSV
Oversigt, set fra syd
Oversigt, set fra vest
Oversigt, set fra SV