Ø. Hjermeslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-16

Fredningsnr.
081220

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,6 x 10 m. Særlig mod S og V en noget forstyrret over- flade. Græsgroet med et par større og flere ganske små ny- plantede graner og fyr, iøvrigt græsgroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 43' Diam. 7' h; Overfladen uregelmæssig, forövrigt fuldstændig bevaret.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker, muligvis identisk med sb. 17.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en lille Høj, vel 1 M. h. Ca. 2/3 mod V. afgravet til Bunden.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0.6 x 10 m. Særlig mod S og V en noget forstyrret Overflade. Græsgroet med et Par større og flere ganske smaa nyplantede Graner og Fyr, iøvrig græsgroet i Plantage.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højrest i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)