Bjergesø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030411-46

Fredningsnr.
302227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/7 1892, gdr. Simon Larsen. Dipl. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Langdysse, 30 m l., 7,5 m br., 1 m h. Randsten: mod NNV 4 (2 v), mod SSØ 6 (5 v ), mod ØNØ 18 (6 v), mod VSV 21 (7 v). Græsklædt, delvis kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lav, flad Mark ligger en velbevaret Langdysse, 94' lang i Retn. NNV-SSØ, 24' bred og 3' høi. Af noget Kammer sees ikke Spor. Af Randsten findes der for den NNV Ende 4 (deraf 2 omvæltede), for den SSØ 6 (deraf 5 væltede), for den NØ Side 18 (deraf 6 væltede) og for den SV 21 (deraf 7 væltede). Randstenene for de to Ender ere 5-5 1/2' høie, for de to lange Sider kun 2 1/2-4' høie. Et Par steder fandtes i Langdyssens Jordhøi lettere indgravninger. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 30 m. lang., 7,5 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod NNV. 4 (2 væltede); mod SSØ. 6 (5 væltede); mod ØNØ 18 (6 væltede); mod VSV. 21 (7 væltede). Græsklædt, delvis kratbevokset i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med højrest (1,5 m høj) og velbevaret randstenskæde. (Højde af anlægget er målt til top af højeste randsten). Langdyssen er NNV-SSØ orienteret. Mod NNV taltes 4 randsten, heraf 2 væltede. Den ene af randstenene er meget høj. ØSØ - 18 randsten heraf 6 væltede. SSØ - 6 randsten heraf 5 væltede. VSV - 21 heraf 7 væltede. Randstenene placeret lidt oppe på højens sider. Langdyssen ligger et stykke nede på bakkedrag ned mod et nu udtørret vandhul. OBS. MS kunne ikke findes. Højen bar tydelige spor af bålafbrænding. Dette påtalt skriftligt på fotokopi af NF-loven, da ejeren ikke var hjemme. Mål: 1,9x33,4x10,8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn langdysse, der ligger mere end 100 m fra landevej. Den ses alligevel tydeligt herfra. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Fin langdysse som ert overgroet af tæt krat-.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)