Tværhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030411-48

Fredningsnr.
302228

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 3022-28, 29. Høj, "Tværhøj", 4 x 22 m. Foden let afpløjet. Græs- og krat- beklædt med enkelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høi, "Tværhøi" kaldet, 16' høi, 75' i Tværmaal. Paa den østre Side er den bevoxet med Tjørn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tværhøj", 4 x 22 m. Foden let afpløjet. Græs- og kratklædt med enkelte Træer i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor kuplet høj. Højen ligger i et skel et stykke nede på marken. Toppunktet af enkelte randsten titter frem ved højfoden. Den nordvestlige højside er fuld af rævegrave. Mål: 4,5x20,9x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er synlig fra landevej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SSØ
oversigt, set fra NNV
oversigt, set fra NØ