Ø. Hjermeslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-18

Fredningsnr.
081222

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 16/7 1896, gdr. P.Chr. Kjeldsen Diplom Afmærkn.: MS 1900, Skjoldborg. Høj, 2,7 x 22 m. I toppen et hul. I søndre og sydøstre side lavninger. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 80' i Diam, 15' h; i Foden og i den sydlige Side er der gravet en Del mindre Huller; forövrigt uskadt.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,7 M. h., 22 M. br. I Toppen et Hul, 2 x 3 M. 1 M. dybt. Lavning i søndre Side og sydøst for Toppen. Marksten i østre Side; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,7 x 22 m. I Toppen et Hul. I søndre og sydøstre Side, Lavninger. Lynggroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset høj i plantage.