Ø. Hjermeslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-23

Fredningsnr.
081225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 15k (15h?) Høj, 2 x 23 m. Toppen affladet. I toppen og mod NV tilgroe- de huller. Sydsiden afgravet men tilgroet med granstubbe og lidt lyng. I udyrket mark.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bred, fald Høj, 2 M. h., 25 M. br. Meget ujævn Topflade. Siges udgravet til Vejmateriale 1875.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 23 m. Toppen affladet. I Toppen og mod NV tilgroede Huller. Sydsiden afgravet men tilgroet. Græsgroet med Granstubbe og lidt Lyng. I udyrket Mark.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet høj i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)