Ø. Hjermeslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-25

Fredningsnr.
081223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/7 1896, gdr. Christen Jacobsen Diplom Afmærkn.: MS 1900, Skjoldborg Høj, 5,10 x 33 m. Mindre tilgroet gravning i top. Mos S og V et par flade, men tilgroede afgravninger. Afgravet men tilgroet højfod i nord. Bevokset med gran, lyng og græs i udyrket stykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 75' i Diam. 8' h; udgravet i Midten lige til Bunden.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, 5 M. h., 35 M. br. I søndre Side en flad Afgravning, 3 M. br. Smaahuller ved Foden. Mærkesten syd for Toppen; fredlyst. Beplantet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 5,10 x 33 m. Mindre tilgroet Gravning i Top. Mod S og V et Par flade, men tilgroede Afgravninger. Afgravet men tilgroet Højfod i Nord. Bevoxet med Gran, Lyng og Græs i udyrket Stykke.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet høj mellem agre og bevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)