Ertemosegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-29

Fredningsnr.
292311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
En langhøj, 3 m høj, 40 x 65 m bred, ved fod mod sydvest 8 store sten i række. På toppen en lille høj 0,60 x 10 m med svagt indsænket top. NMI: Langhøj 3,10 x 43 x 65 m (N-S) toppen affladet. Siden- ne noget ujævne. Lavere mod syd end mod nord. Græsgroet med træer. I plantage. Nationalmuseet har efter sigende gravet i den for en snes år siden og fundet lidt bronze.
Undersøgelsehistorie  (11)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skovplantningen mod Syd paa Lodden ligger en lille Høj paa en naturlig Banke. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1911 Museal udgravning
Journal nr.: 625/12
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 625/12
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2923:11, Status: B

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 3,10 x 43 x 65 m. (N-S). Toppen affladet. Siderne noget ujævne. Lavere mod Syd end mod Nord. Græsgroet med Træer. I Plantage." Nationalmuseet har efter Sigende gravet i den for en Snes Aar siden og fundet lidt Bronce.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langhøj, 3 m høj, 40 x 65 m bred, ved fod mod sydvest 8 store sten i række. På toppen en lille høj 0,60 x 10 m med svagt indsænket top. F. 191/64 om ændret beskrivelse og matr. nr.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille høj med flad top, 0,5 x 16 m. Ligger på den nordlige ende af en N-S orienteret banke, der i fredningskartoteket er beskrevet således : "En langhøj, 3 m høj, 40 x 65 m bred, ved fod mod sydvest 8 store sten i en række. På toppen en lille høj, 0,6 x 10 m med svagt indsænket top." Jeg er ikke overbevist om, at banken er menneskeværk. De store sten mod SV ligger fordelt over en strækning på ca. 30 m og danner ikke nogen egentlig række. En losseplads NØ for højen skønnes at ligge udenfor 100 m - zonen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)