Jyderup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-48

Fredningsnr.
29233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj 2,5 x 25 m. Siderne noget ujævne. Tæt bevokset med gran. I plantage. NMI: Høj 2,5 x 25 m. Over den fører et skovspor, ved hvis anlæggelse en afgravning af siden har fundet sted. Siderne .............
Undersøgelsehistorie  (10)
1835 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1835 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sandsynligvis fundet i denne høj.

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne skov, som væsenlig bestaar af Naaletræer, er endnu saa ung og tæt, at det er vanskeligt at finde og med Bestemthed paapege de Gravhøje, den indeslutter. Dog synes disses Antal, afsat paa Kortet at være 10. Nr 11 er tvivlsom. Nr 3 er næsten helt ryddet. I Nr. 1 og 10 er fundet Potteskaar. De sydøstligste Høje ligge paa et meget bakket Terrain kaldet "Ravnebjergene".

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 25 m. Over den nordlige Side fører et Skovspor, ved hvis Anlæggelse en Afgravning af Siden har fundet Sted. Siderne i det hele taget noget ujævne. Tæt bevoxet med Gran. I Plantage.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1967 Museal rekognoscering
Journal nr.: 501/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)