Jyderup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-52

Fredningsnr.
29237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Kulturlag, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj 1,10 x 18 m. I toppen et hul. Ved østre fod 3 randsten. Bevokset med nåletræer. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne skov, som væsenlig bestaar af Naaletræer, er endnu saa ung og tæt, at det er vanskeligt at finde og med Bestemthed paapege de Gravhøje, den indeslutter. Dog synes disses Antal, afsat paa Kortet at være 10. Nr 11 er tvivlsom. Nr 3 er næsten helt ryddet. I Nr. 1 og 10 er fundet Potteskaar.- De sydøstligste Høje ligge paa et meget bakket Terrain kaldet "Ravnebjergene".

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,10 x 18 m. I Toppen et Hul. Ved østre Fod 3 Randsten. Bevoxet med Naaletræer. I Plantage.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1967 Museal rekognoscering
Journal nr.: 501/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Museal udgravning
Journal nr.: 564/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt 1971.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)