Afd. 182A
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-54

Fredningsnr.
292310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 17 m. Noget udflydende mod syd. Mod øst en del afgravet. Fornylig plantet fyr herpå. NMI: ...... fyr herpå. Ved plantningsarbejdet er antagelig revet en del sten op, og de er stablet midt på højen som en varde.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne skov, som væsenlig bestaar af Naaletræer, er endnu saa ung og tæt, at det er vanskeligt at finde og med Bestemthed paapege de Gravhøje, den indeslutter. Dog synes disses Antal, afsat paa Kortet at være 10. Nr 11 er tvivlsom. Nr 3 er næsten helt ryddet. I Nr. 1 og 10 er fundet Potteskaar.- De sydøstligste Høje ligge paa et meget bakket Terrain kaldet "Ravnebjergene".

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,6 x 17 m. Noget udflydende mod Syd. Mod Øst en Del afgravet. Fornylig plantet Fyr herpaa. Ved Plantningsarbejdet er antagelig revet en Del Sten op, og de er stablet midt paa Højen som en Varde.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1967 Museal rekognoscering
Journal nr.: 501/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sandsynligvis naturlig bakke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)